یادداشتى در مورد زندانیان٢٠١٣

 

قبل از هرچیز باید از دکوپاژ بسیار عالى فیلم که خیلى فنى هم هست صحبت کنیم،چیزى که در فیلمهاى ایرانى اصلا رعایت نمى شه،از اولین سکانسى که آقاى دوور به دنبال دخترها داخل زیرزمین میره تا حضورمظنون اصلى در کاروان و هنگام دستگیرى، شاهد دکوپاژى هستیم که به خوبى منتقل کننده احساس حاکى برکاراکترها به ماست.

از دیگر نکات فنى فیلم مى توان به موسیقى متن هماهنگ و روایتگرى مناسب فیلمنامه در فراز و فرود داستان و تلاش در معما جلوه دادن آن که کارى دشوار است یاد کرد.