حکایت غریبی است،

با آنهایی که عاقلانه برخورد می کنی،احساسی جوابت را می دهند،

و

با آنهایی که احساسی مراوده داری،عاقلانه پاسخ گویت هستند!میم.شین

شهریور 96