اینقدر علاقه مند نشدم تا الان هم که برای اولین بار دارم علاقه مند میشم،به خودم و علاقه ام و حتی اصل علاقه مندیم شک دارم!میم.شین مرداد ۹۶