یادداشت هاى شخصى میم شین

اینها یادداشت های شخصی خودم است بدون هیچ اقتباسی،می خواهم نظراتم را باشما در میان بگذارم..

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

قدرت قانون

قانون،از هر امپراتوری قوی تر است...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میم شین

حرف های آنها

گاهی خیلی ها هستند که حرفهای حسابی می زنند،از آن حرف های خلیی خوب و پر معنی اما نمی دانم،

واقعا نمی دانم 

چرا آدم رغبت نمی کند به حرفهایشان گوش کند،اندک افرادی هم هستند که دری وری زیاد می گویند،

اما،آدم را به شوق می آورند! شوقی که باعث می شود در ظاهر ،ساعت ها پای حرفهایشان بنشینی، در باطن اما،فقط نگاهشان کنی و لذت ببری،شاید اصلا لازم نیست گوشهایت بشنوند،حرفهایشان با چشمها به عمق جانت تزریق می شود!


میم.شین         تیرماه 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میم شین

تاریکی های روشن

گاهی در تاریکی،دل به قدری روشن می شود 

که روشنایی بیرون،تاریکی و وحشت آور است!
میم.شین                               تیرماه

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
میم شین