بهار برای من خیلی خوش و طولانی بود 

اینقدر که یکسال مثل یه خواب شیرین گذشتاما حالا زمستون شروع شده

سخت و سوزان و طولانی

بی رحم و طاقت فرسا...