عشق یعنی تو با عشقت،

یک بسته شکلات روس،

و یک فنجان سرد فرانسه ی تلخ،

در دورافتاده ترین جاهای دنیا،

چشم تو چشم بشینی 

و با نگاهت بهش گوش بدی...

میم شین.خرداد نودوشش