بسم الله الرحمن الرحیم

وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر (سوره مبارکه شوری آیه 30)

این روزها مطرح شدن دوباره نام "ی.ر" ذهن مردم را به مفهوم زشت "آقا زادگی" معطوف می کند.خیلی ارزشمند است که برخلاف سایرموارد پدراز پسربرائت می جوید و بالعکس.اما باید به دقت با ذره بین انصاف بررسی کرد چرا زوجی که مدعیان به ظاهر متشرع  و از قضا فعالان فرهنگی این مملکت نیزهستند،اینگونه فرزندی را تحویل جامعه می دهند،جامعه ای که روحش از شنیدن نام آنها آزرده می شود تبعا تحمل پذیرش این فرزند ناخلف را ندارد.براستی آنان که نمی توانند فرزند خود را به درستی تربیت کنند چگونه می خواهند برای فرزندان این مرز و بوم تعیین سرنوشت کنند؟

"ی.ر" که با رانت والدین درابتدای سنین جوانی مدیرعامل یک شرکت بزرگ برای دور زدن تحریمها می شود اما اکنون در مظان دورزدن سیستم دارویی کشور که اولین قربانیانش بیماران خاص هستند قرار دارد!البته به درستی می گویند هنوز اتهامی ثابت نشده و تنها یک اختلاف حساب دومیلیون یورویی آن هم در شرایطی است که جوانان این مرز بوم اندرخم ضمانت وام های ناچیز ازدواج هستند.تعجب نکنید اگرجلسات دادگاه علنی شد آقازاده ی یاد شده به تقلید از آقازاده ی مونث شعار بدهد:"این سهم خدمات ناکرده ی پدرم به انقلاب است".حداقل جای شکرش باقیست فلان مسئول دولت عزیز دیگر"ی.ر" را به عنوان ذخیره ی نظام معرفی نمی کند.

البته خدا را شاکریم هنوز دراین نظام افراد باتقوی و خدومی خدمت گذاری می کنند که مردم باهوش این دمل های حاصل جراحات وارده به نظام را به پای آنها نمی گذارند.فقط می ترسم از روزی که این به اصطلاح خودی ها کشتی نظام را سوراخ کنند!

 

میم شین

بیستم مرداد نود و پنج