باید اعتراف کنم دیروز از بهارستان بوی تعفن به مشام تمام شهر می رسید.

کاری به هیچ جناحی ندارم اما این بی اخلاقی ها و بی شرمی ها به چه قیمتی؟!


کاش مدت پست ها طولانی تر بود یا بهتره بگم عمرهای طولانی تری داشتیم اونوقت شاید می ارزید...