همیشه فقط اولین لقمه،طعم واقعی غذا رو داره،

در واقع بقیه ی لقمه ها تلاش برای تکرار یک طعم تکرار ناپذیر(یه حس خوب) که دیگه تکرار نمی شه!